Program Klub

Miło nam poinformować, iz w kolejnej edycji programu Klub realizowanego przez ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymaliśmy kwotę 15.000,00( słownie piętnaścietysiecyzłotych00/100).

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu treningowego i dofinansowanie wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów.

Grzegorz Skibniewski