Zwracamy się z prośba o wsparcie naszego Klubu 1,5% z Waszych podatków.
Wszystkie zebrane środki w całości przeznaczamy na działalność statutową ( min. dofinansowywanie zawodów i imprez dla dzieci, zakup wyposażenia do klubu itp.).
Jak to zrobić:
Podczas wypełniania Waszego PIT: w rubryce numer KRS wpiszcie 0000270261w rubryce cel szczegółowy wpiszcie MMA Bytom 1261. Każda złotówka się liczy. Dziękujemy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ulotka-2-1024x589.png