Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy zajęć w naszym Klubie są ubezpieczeni w zakresie podstawowym od NNW.

Ogólne warunki ubezpieczenia i tabela uszczerbku na zdrowiu są do wglądu w Klubie.

Osoby chcące ubezpieczyć się w zakresie rozszerzonym muszą to uczynić indywidualnie.