Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy zajęć w naszym Klubie są ubezpieczeni w zakresie podstawowym od NNW na kwotę 3.000zł w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ogólne warunki ubezpieczenia i tabela uszczerbku na zdrowiu są do wglądu pod linkiem https://pewnisportu.pl/dokumenty/

Osoby chcące ubezpieczyć się w zakresie rozszerzonym muszą to uczynić indywidualnie.