Regulamin zajęć

Regulamin zajęć ( treningów) organizowanych przez Klub Sportowy Fight Club Bytom

1. Zajęcia w Klubie Sportowym FC Bytom prowadzone są w formie:
– rekreacyjnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami sportów walki
– wyczynowego uprawiania sportu ( bjj, zapasy, mma i inne )
– imprez sportowo-rekreacyjno-turystycznych

2.Uczestnikiem zajęć może być każdy, kto wypełnił deklaracje , posiada zgodę lekarza sportowego( w przypadku zajęć wyczynowych ), w przypadku niepełnoletnich deklaracje i zgode podpisuja opiekunowie prawni.

3.Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem znajomości ogólnych warunków ubezpieczenia NNW oraz wysokości składki i sumy ubezpieczenia obowiązującej w FC Bytom.

4.O przynależności ćwiczących do odpowiedniej grupy zaawansowania decyduje trener.

5.Na zajęcia należy przychodzić 15min. przed godziną rozpoczęcia i czekać na instruktora, (obowiązuje odpowiedni strój do ćwiczeń plus klapki ).

6.Każdą nieobecność należy usprawiedliwić u prowadzącego najpóźniej na następnych zajęciach.

7.W czasie uczestnictwa w zajęciach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp obiektu w którym odbywają się zajęcia i poleceń prowadzacego.

8.Za osoby uczestniczący w zajęciach prowadzący odpowiada tylko na sali treningowej( lub innym miejscu w którym odbywają się zajęcia ). W pozostałych pomieszczeniach : szatnie, WC, prysznice, korytarze itp. odpowiedzialność za uczestnika, wypadki lub szkody popełnione przez uczestnika ponosi on sam lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.

9.Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy uczestników, które ulęgną zniszczeniu lub kradzieży.

10.Zajęcia będą prowadzone w duchu fair play i zdrowej rywalizacji.

11.Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń podczas nieobecności trenera/instruktora oraz agresywnego odnoszenia się do wszystkich uczestników zajęć.

12.Osoby niestosujące się do regulaminu i przepisów bhp będą usuwane z zajęć czasowo lub na stałe.

Bytom 08.11.2016r.