Tylko 10% z nas jest zawodnikami.
Reszta trenuje dla swojego rozwoju i przyjemności

FC BYTOM

Nasi Partnerzy