Dołącz do nas

Witamy w Klubie

Aby zostać członkiem naszego klubu rozpocząć treningi należy wysłać maila – fcbytom@op.pl  z zapytaniem o wolne miejsca w sekcji w której chcemy rozpocząć zajęcia.
W przypadku otrzymania pozytywnej informacji należy :

Przyjść na trening, opłacić składkę członkowską i ubezpieczenie, wypełnić deklarację członkowska i rozpocząć treningi. Reszty dowiecie się na miejscu. Wszystkie osoby niepełnoletnie na pierwszy trening muszą przyjść z rodzicem.

Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach i treningach obowiązuje:

-przestrzeganie statutu i regulaminów klubu
– posiadanie stroju sportowego( na początek jak na wf/ osoby z BJJ po 3 miesiącach musza kupić kimono ) plus klapki
– czysty i higieniczny wygląd ( spięte włosy, obcięte paznokcie, umyte ciało itp.)

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Klub Sportowy Fight Club Bytom przetwarza dane osobowe Pana/Pani ( Pana/Pani dziecka/podopiecznego) oraz:

1) administratorem Pani/Pana( Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest Klub Sportowy Fight Club Bytom, z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom zwany dalej Klubem.
2) Z administratorem można się skontaktować:
– pisemnie: Klub Sportowy FC Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom
– mailowo: fcbytom@op.pl
– telefonicznie +48 601 596 001
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Klubu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji działań statutowych Klubu.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/Pani ( Pana/Pani dziecko/podopieczny) przestał być członkiem Klubu lub zakończył uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Pana/Pani (Pana/Pani dziecka/podopiecznego) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8) ma Pan/Pani( Pan/Pani dziecka/podopiecznego) prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pana( Pana/Pani dziecka/podopiecznego)danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia do Klubu lub realizacji działalności statutowej.