Regulamin składek

Regulamin opłacania składek członkowskich  Klubu Sportowego „Fight Club Bytom”

  1. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu.
  2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Zarząd na podstawie uchwały.
  3. Składka powinna być opłacona do 15 – go każdego miesiąca z góry.
  4. Opłata składki członkowskiej jest stała i ilość odbytych treningów w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia treningowe. Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem członkostwa i przynależności do klubu.
  5. Obowiązująca składka członkowska nie może być bezwzględnie wymagana w stosunku do osób z rodzin o niskich dochodach. Na podstawie oceny materialnej sytuacji członka klub może wyrazić zgodę na zniżkę lub całkowite zwolnienie z opłacania składek.
  6. Obowiązująca składaka członkowska musi być uiszczana przez min.10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
  7. Regulamin obowiązuje od 31.09.2016r.

Bytom 10.09.2016r.