Wyjazd szkoleniowo-kondycyjny

Miejsce: Ustroń

Termin:22-24 września

Grzegorz Skibniewski