Zaczynamy nowy sezon 2019/20

Informacje dotyczące zapisów podane są w poprzednim komunikacie .

Tutaj podajemy najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia nowego sezonu szkoleniowego 2019/20.

  1. Wprowadzone zostały nowe grupy początkujących i dodatkowy trening dla osób startujących w zawodach. Szczegóły w rozkładzie treningów – https://www.fcbytom.pl/treningi/rozklad-treningow/ . W soboty wolne od zawodów będzie dodatkowy trening biegowy plus basen.
  2. Regularne treningi dla wszystkich grup rozpoczynamy od 2 września.
  3. Wszystkie nowo zapisane osoby proszone są o osobiste przyjście do klubu( niepełnoletni z jednym z rodziców): OSiR Bytom ul. Parkowa 1 2 piętro, w dniach 29 i 30 sierpnia od godz. 16.30 do 18.00, celem wypisania deklaracji klubowej, uiszczenia składki za m-c wrzesień i ubezpieczenia od NNW za rok szkoleniowy 2019/20.
  4. Wysokość składki członkowskiej : osoby do 15 roku życia( rocznikowo czyli urodzeni w 2004 i młodsi ) 70zł na m-c, starsi 90zł. Składkę opłacamy niezależnie czy ktoś uczestniczy w treningach czy nie.Osoby z jednego gospodarstwa domowego minus 10 zł od osoby.
  5. Wysokość składki na ubezpieczenie od NNW wynosi jednorazowo 15 zł za cały sezon 2019/20 i jest opłacana na pierwszym treningu. Wysokość ubezpieczenia podstawowego wynosi 3.000zł. Osoby chcące się ubezpieczyć na wyższą sumę muszą to zrobić indywidualnie. Ubezpieczenie jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy ktoś już jest ubezpieczony gdzie indziej lub nie.
  6. Osoby, które zostały wpisane na listę ćwiczących, a mają zaległe składki za m-c czerwiec proszone są o ich uzupełnienie na pierwszym treningu. Jest to warunek dopuszczenia do zajęć.
  7. Przypominamy o stosowaniu się do regulaminu zajęć: https://www.fcbytom.pl/klub/regulaminy/regulamin-zajec/
  8. Wszystkich ćwiczących z wyjątkiem grup naborowych/intro obowiązuje zgoda lekarza na udział w zajęciach. Zgodę taka można uzyskać indywidualnie u lekarza rodzinnego( druk dostępny w klubie) lub u lekarza klubowego. Grafik wizyt lekarza klubowego podany będzie na początku września. We wrześniu proszę zrobić badania EKG i morfologię krwi i moczu. Są one niezbędne do uzyskania zgody lekarskiej.
  9. Pytania i informacje : mail: fcbytom@op.pl, tel. 601 596 001
Grzegorz Skibniewski