Sprawozdanie Zarządu za 2021r.

Bytom 27.12.2021r.

W 2021 roku Zarząd klubu rozpoczął pracę w następującym składzie:

Prezes- Grzegorz Skibniewski
Sekretarz- Michał Mućka
Skarbnik- Janusz Nokielski

 Z każdego spotkania sporządzony został protokół, który podpisywali wszyscy uczestnicy. W niektórych zebraniach brał udział przedstawiciel komisji rewizyjnej. Praca Zarządu skupiona była na:
– organizacji szkolenia w sekcjach: junior młodszy, junior, senior( szczególnie po wystąpieniu pandemii)
– organizacja wyjazdów na zawody sportowe rangi regionalnej i mistrzowskiej
– dalszym rozwojem finansowo-organizacyjnym klubu
– organizacją wyjazdów szkoleniowo-kondycyjnych i imprez sportowych
– współpracą z OSiR.
W tym celu Zarząd opracował preliminarz i harmonogram działań na 2021r.
Podpisano  umowy zlecenie z następującymi trenerami: Tomasz Rogala, Grzegorz Skibniewski, Mateusz Flasz, umowę o współpracy z Moniką Flasz oraz umowę o wolontariacie z Błażejem Bobulskim. Od maja klub przystąpił po raz kolejny do programu Klub, dzięki czemu możliwe było zwiększenie ilości godzin treningowych i zakup sprzętu treningowego w postaci kasków i mat. Klub uzyskał również dofinansowanie ze strony Gminy Bytom w wysokości 8.000,00zł, które zostało wykorzystane min. na dofinansowanie wynagrodzeń instruktorów.
Stronę księgową prowadziła Pani Krystyna Skibniewska na umowę zlecenie. Klub pozostawał nadal członkiem PZJJ,PZZ,ŚZJJ,ŚZZ.
Do sukcesów organizacyjnych należy uznać kontynuację programu Bytomskie Bajtle oraz szkolenie w 3 dyscyplinach: – MMA, BJJ, Zapasy, udaną realizację programu Klub, organizację obozu sportowego i wyjazdów szkoleniowo integracyjnych. Zawodnicy ze wszystkich sekcji uczestniczyli w zawodach, galach i turniejach w kraju i za granicą. Nasi zawodnicy zostali powołani do kadry Polski PZZ w konkurencji Grappling.( Mateusz Flasz ) oraz PZMMA ( Karolina Chłobuszewska ).

Najważniejsze sukcesy poszczególnych sekcji:
Ju Jitsu/Grappling
Mistrzostwa Polski Seniorów w Garapplingu:
Mateusz Flasz – I miejsce No Gi 71kg
Mateusz Flasz – II miejsce Gi 71kg
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Grapplingu
Mateusz Balko – 1 miejsce junior
Oskar Urbański –1 miejsce junior młodszy
Paulina Karczewska – 2 x 1 miejsce junior młodszy
Kacper Ledzion – 3 miejsce junior młodszy
Otwarty Puchar Polski Młodzików i Młodziczek w Graplingu
Dominik Sitko – 2 x 1 miejsce młodzik 44kg
Alan Wehowski – 3 miejsce młodzik 41kg
Emil Owczarek – 2 x 3 miejsce 48kg
Dawid Pawiński – 2 x 3 miejsce 55kg 
Puchar Polski BJJ
Marcel Ścigała – 1 miejsce 76kg
Mistrzostwa Śląska Ju Jitsu:
Mateusz Deleś – I miejsce U12
Filip Owczarek – I miejsce U14
Aleks Głuszkowski – II miejsce U14
Wiktor Mickiewicz – III miejsce U14
Wiktor Stachoń – III miejsce U14
Dimitri Kagkarakis – III miejsce U14
Dominik Sitko – I miejsce U16
Łukasz Flak – I miejsce U16
Alan Wehowski – III miejsce U16
Szymon Pyrdoł – I miejsce senior
Adam Dyrka – III miejsce senior
Zapasy:
Mistrzostwa Śląska dzieci
Filip Owczarek – II miejsce 55kg
Puchar Śląska w zapasach młodzików  
Dominik Sitko – II miejsce 44kg
Mistrzostwa Śląska młodzików
Łukasz Flak – I miejsce 100kg
Maciej Bernat – II miejsce 48kg
Kacper Kozłowski – III miejsce  62kg
MMA
Puchar Polski MMA:
I miejsce w klasyfikacji drużynowej na 51 klubów
Paulina Karczewska – 1 miejsce kadet
Oskar Urbański –1 miejsce kadet
Paweł Dziasek – 1 miejsce junior
Mateusz Balko – 1 miejsce junior
Mistrzostwa Śląska MMA
Tomasz Drabik – 1 miejsce senior
Karolina Chłobuszewska – 1 miejsce  senior kobiety
Mateusz Balko – 1 miejsce  junior
Paweł Dziasek – 1 miejsce  junior
Szymon Pyrdoł – 1 miejsce  junior

Do tradycyjnych treningów dołożono w okresie zimowym morsowanie i saunowanie. Cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Dzięki uzyskanym wpływom ze składek członkowskich, 1%, funduszom z programu Klub, wsparciu OSiR oraz Klub może pochwalić się powiększeniem bazy sprzętowej dla zawodników i trenerów. Z funduszy klubowych dofinansowano również działalność odpłatną klubu ( min, zawody i wyjazdy szkoleniowe, zakup sprzętu). Wydany został kalendarz na 2022r. W ciągu roku pozbawieni członkostwa zostały osoby, które nie brały żadnego udziału w życiu Klubu lub nie opłacali składek członkowskich. Na koniec 2021r Klub liczył 87 członków. Sytuacja finansowa Klubu jest stabilna. Finanse pozyskiwane były głównie ze składek członkowskich ,darowizn, działalności odpłatnej i dotacji do tej działalności( MKDNiS, UM,). Większość wydatków skupiona była na opłaceniu sali, trenerów, księgowej zakupie nowego sprzętu oraz pokrycia kosztów wyjazdów na zawody, gale i sparingi. Nadal dużym problemem jest nieregularność opłacania składek członkowskich, szczególnie w miesiącach maj, czerwiec i lipiec.
Biorąc pod uwagę zakładane cele  na 2021r można śmiało uznać, że, zostały one zrealizowane w niemal 100% a jeśli chodzi o wyniki sportowe to przekroczyły zakładane cele Zarządu.

admin