Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu Klubu za 2017r.

Bytom 29.12.2017r.

 

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za 2017r.

W 2017 roku Zarząd klubu rozpoczął pracę w następującym składzie:

Prezes- Grzegorz Skibniewski

Sekretarz- Michał Mućka

Skarbnik- Monika Mielczarek

Członek – Karolina Chłobuszewska

Członek – Janusz Nokielski

Do końca 2017r. Zarząd obradował 11 razy. Z każdego spotkania sporządzony został protokół, który podpisywali wszyscy uczestnicy. Praca Zarządu skupiona była w 2017 roku na kontynuowaniu szkolenia w sekcjach zapasów (junior młodszy), Ju jitsu( junior i seniorzy) oraz MMA( junior i senior).

W tym celu Zarząd opracował preliminarz i harmonogram działań na 2017r.

Podpisano również umowy zlecenie z następującymi trenerami: Tomasz Rogala, Grzegorz Skibniewski, Wojciech Baran oraz umowę o wolontariacie z Moniką Flasz. Opiekę fizjoterapeutyczną zapewnił Błażej Bobulski. Od marca klub przystąpił do programu Klub, dzięki czemu możliwe było zwiększenie ilości grup dziecięcych do 3.

Stronę księgową prowadziła Pani Krystyna Skibniewska na umowę o wolontariacie.

Klub pozostawał nadal członkiem PZJJ,PZZ,ŚZJJ,ŚZZ.

Do sukcesów organizacyjnych należy uznać kontynuację programu Bytomskie Bajtle oraz szkolenie w 3 dyscyplinach: – MMA, BJJ, Zapasy i udaną realizację programu Klub.

Zawodnicy z tych sekcji uczestniczyli w zawodach, galach i turniejach w kraju i za granicą. Dwie nasze zawodniczki( Karolina Chłobuszewska i Martyna Ball) zostały powołane do kadry narodowej Ju Jitsu.

Najważniejsze sukcesy poszczególnych sekcji:

– sekcja ju jitsu: złoty medal Mistrzostw Europy seniorek, który w Banja Luce wywalczyła Karolina Chłobuszewska, Mistrzostwo Polski juniorek młodszych Martyny Ball ( Kraków

– sekcja zasaśnicza: Paulina Karczewska i Emilia Jagielska – I miejsca w Pucharze Śląska dzieci( 28.10 -Dąbrowa Górnicza)

– sekcja MMA: udany powrót Denisa Górniaka, który 2 grudnia w swojej 4 zawodowej walce podczas gali Spartan Fight odniósł swoje 3 zwycięstwo przed czasem pokonując przed czasem w 1 rundzie Konrada Dziczka( Arachinon Olsztyn) przez poddanie (gilotyna), zwycięstwo w Mistrzostwach Śląska seniorów MMA Łukasza Binkowskiego( 23.04- Katowice).

Oprócz tego w klubie pojawiły się nowe talenty, które zdobywały medale na imprezach regionalnych i ogólnopolskich w ju jitsu i zapasach. Sa to min. Emil Rosik, Joanna Pydynkowska, Mateusz Balko, Oskar Urbański, Dominik Sitko.

Nasz Klub zorganizował bardzo udane zawody:

XV Turniej Hadaka Waza – Mistrzostwa Śląska Ju Jitsu oraz kilka innych imprez i wydarzeń- Mistrzostwa Polski w Ju Jitsu, Mistrzostwa Klubu w ju jitsu, Mistrzostwa Bytomia w zapasach plażowych, kursokonferencje szkoleniową dla sędziów, trenerów i zawodników, kurs sędziowski, sportowe zakończenie sezonu dla grup dziecięcych 2016/17, cykl sparingów międzyklubowych z mma i ju jitsu, cykl jesiennych pokazowych treningów FC Bytom ( muszla koncertowa) oraz po raz pierwszy wyjazd kondycyjno szkoleniowy do Bułgarii.

Dzięki uzyskanym wpływom ze składek członkowskich, 1%, funduszom z programu Klub, wsparciu OSiR oraz innych sponsorów Klub może pochwalić się powiększeniem bazy sprzętowej o min. sprzęt na zawody dla sekcji zapaśniczej, rushguardy, torby, skrzynie itp.

Z funduszy klubowych dofinansowano również działalność odpłatną klubu ( min, zajęcia w rekreacyjne z el. sportów walki, wyjazd do Bułgarii).

Z inicjatywy Bartłomieja Walczaka wydany został kalendarz na 2018r. promujący wszystkie nasze sekcje.

W ciągu roku pozbawieni członkostwa zostały osoby, które nie brały żadnego udziału w życiu Klubu lub zadeklarowali udział tylko w zajęciach w formie rekreacyjnej. Na koniec 2017r Klub liczył 67 członków. Oprócz nich z różną częstotliwością w zajęciach brało udział kilkadziesiąt osób.

Klub kończy 2017r. nadwyżką finansowa. Większość wydatków skupiona była na opłaceniu trenerów, zakupie nowego sprzętu oraz pokrycia kosztów wyjazdów na zawody, gale i sparingi.

Nadal dużym problemem jest nieregularność opłacania składek członkowskich.

Biorąc pod uwagę zakładane cele u na 2017r można śmiało uznać, że, zostały one zrealizowane w niemal 100% a jeśli chodzi o wyniki sportowe to spełniły zakładane cele Zarządu.

 

Prezes FC Bytom

Grzegorz Skibniewski

 

Grzegorz Skibniewski