Sprawozdanie finansowe Klubu za 2020r.

W załacznikach przedstawiamy sprawozdanie finansowe Klubu za 2020r.

Grzegorz Skibniewski