Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiamy sprawozdanie finansowe Klubu za 2022r. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Komisję rewizyjna Klubu w dniu 21.02.2023r.

Grzegorz Skibniewski