Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Zarząd Klubu informuje , że w związku z pandemią WZSW Fight Club Bytom odbędzie się w późniejszym niż planowano terminie, a mianowicie 22 sierpnia. I termin godzina 18.00, drugi 18.30.

Grzegorz Skibniewski