List

Wiceprezydent Bytomia Pan Adam Fras poprosił w liście skierowanym min. do klubów sportowych o wstrzymanie się z organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Wobec powyższego na razie zmuszeni jesteśmy na poczekać na zmianę tego stanowiska i na razie wstrzymujemy się od organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.. Poniżej w/w list:

Bytom 7.05.2020 r.

Kluby, stowarzyszenia, towarzystwa sportowe, UKS działające w Bytomiu Bytomskie placówki edukacyjne

      W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że utrzymująca się  w naszym mieście trudna sytuacja epidemiczna powoduje, że wszelkie kroki łagodzące obostrzenia podejmowane są z dużą ostrożnością. Tak jest m.in. w przypadku zajęć  na miejskich obiektach sportowych oraz na terenie placówek edukacyjnych, które decyzją władz miasta nie będą prowadzone.

       Zgodnie z posiadanymi przez nas rekomendacjami specjalistów z zakresu epidemiologii, organizowanie jakichkolwiek zajęć nawet w niewielkich grupach niesie ze sobą ogromne ryzyko. Dlatego podjęliśmy decyzję, że na wszystkich miejskich obiektach sportowych oraz na terenie placówek edukacyjnych nie będą prowadzone żadne zorganizowane zajęcia sportowe.

       Ze Szpitala Specjalistycznego nr 1 wciąż płyną niepokojące informacje związane ze wzrostem zachorowań. Kolejną grupą, w której pojawiły się przypadki zakażeń,
są pracownicy kopalni i ich rodziny.

      Od 4 maja zgodnie z decyzją rządu udostępnione zostały boiska i miejsca
do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni. Ośrodek Sportu i Rekreacji otworzył „Torkacik” przy ul. Tarnogórskiej 1 oraz kompleks sportowy „Orlik” przy ul. Chorzowskiej 28H. Maksymalnie może na nich przebywać do 6 osób zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

      W Bytomiu nie będą odbywać się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bytomski Sport.

      Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas najważniejsze. Nie będziemy  nikogo narażać na niepotrzebne ryzyko i apelujemy o rozwagę  do przedstawicieli wszystkich działających w mieście klubów i stowarzyszeń. O zmianach związanych ze wznowieniem i organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży będziemy  informować na bieżąco.

      Dziękuję za zrozumienie.

                                                                              Z poważaniem

                                                                                 Adam Fras

                                                      Zastępca Prezydenta Bytomia                                        

Grzegorz Skibniewski