Bilans i informacja dodatkowa

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości i podatku dochodowym publikujemy informację dodatkową oraz bilans Klubu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.