Badania

Uwaga ważne info:
Wszystkich ćwiczących w naszym Klubie, z wyjątkiem grupy dzieci trenerki Moniki, prosimy o zrobienie w najbliższym czasie badań ( EKG bez opisu oraz morfologie krwi i moczu).
W ostatnim tygodniu sierpnia w Klubie będzie lekarz sportowy. Osoby bez zgody lekarskiej nie będą dopuszczone do treningów.

Grzegorz Skibniewski