1% i program KLUB

Bardzo dziekujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali nam swój 1 % z podatku. W tym roku zebraliśmy 2053zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu sali i udziału w zawodach.

Informujemy również, ze 15 listopada kończy się Ministerialny program KLUB 2020. Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu mogliśmy dofinansować wynagrodzenie trenerów oraz zakupic sprzet sportowy.

DZIEKUJEMY

Grzegorz Skibniewski