1% dla Klubu

Dziękujemy wszystkim , którzy dokonali wpłat na nasze konto 1%. Z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 874.17.

Cała kwota zostanie przeznaczona na działalność statutową.

Grzegorz Skibniewski