Sprawozdanie merytoryczne za 2023r.

Bytom 27.12.2023r.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za 2023r.

W 2023 roku Zarząd klubu rozpoczął pracę w następującym składzie:

Prezes- Grzegorz Skibniewski
Sekretarz- Michał Mućka
Skarbnik- Janusz Nokielski

Z każdego spotkania sporządzony został protokół, który podpisywali wszyscy uczestnicy. W niektórych zebraniach brał udział przedstawiciel komisji rewizyjnej. Praca Zarządu skupiona była na:

  • organizacji szkolenia w sekcjach: Bytomskie Bajtle, junior młodszy, junior, senior
  • organizacja wyjazdów na zawody sportowe rangi regionalnej i mistrzowskiej
  • dalszym rozwojem finansowo-organizacyjnym klubu, w tym pozyskiwaniem środków finansowych od instytucji i osób prywatnych
  • organizacją wyjazdów szkoleniowo-kondycyjnych i imprez sportowych
  • współpracą z OsiR i Gmina Bytom
    W tym celu Zarząd opracował preliminarz i harmonogram działań na 2023r.

Podpisano    umowy zlecenie z następującymi trenerami: Tomasz Rogala, Grzegorz Skibniewski, Mateusz Flasz, a od miesiąca września z Adamem Dyrka, umowę o współpracy z Moniką Flasz oraz umowę o wolontariacie z Błażejem Bobulskim i księgową Krystyna Skibniewską. Od maja klub przystąpił po raz kolejny do programu Klub. Klub uzyskał również dofinansowanie ze strony Gminy Bytom w wysokości 13.000,00zł, które zostało wykorzystane min. na zakup sprzętu treningowego i stroji sportowe, dofinansowanie wynagrodzeń instruktorów i wyjazdów na zawody i szkolenia. Klub pozostawał nadal członkiem PZJJS, PZZ, ŚZJJ, ŚZZ.

Do sukcesów organizacyjnych należy uznać kontynuację programu Bytomskie Bajtle oraz szkolenie w 3 dyscyplinach: – MMA, BJJ, Grappling, udaną realizację programu Klub i wyjazdów szkoleniowo integracyjnych.
Zawodnicy ze wszystkich sekcji uczestniczyli w zawodach, galach i turniejach w kraju i za granicą. Łącznie wystartowaliśmy w 17 zawodach i turniejach. Były to ( w kolejności udziału):

1. Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ju jitsu – 15 styczeń 2023r. Mysłowice
2. Zawodowa Gala MMA WoW – 28 styczeń 2023r. Ostrawa
3. Zawodowa Gala MMA – SilesianMMA – 19 luty 2023 Bytom
4. Ogólnopolska Liga Ju Jitsu – 5 edycji
5. Puchar Polski w Grapplingu 18 marzec 2023r. Szczecin
6. Puchar Polski w Ju Jitsu 2 kwietnia 2023r. Katowice
7. Mistrzostwa Polski MMA ALMMA 13 maj 2023r. Sochaczew
8. Puchar Polski Południowej BJJ 3 czerwca 2023r. Bytom

9. Mistrzostwa Polski w Grapplingu 4 czerwca 2023r. Bytom
10. Mistrzostwa Świata w Grapplingu 21 sierpnia 2023r. Warszawa
11. Solt Cup 2 września 2023r. Opole
12. 8 Mistrzostwa MMA Polska 28 października 2023r. Gliwice
13. IX European Ju Jitsu Championship 28 październik 2023 Luboń
14. Mistrzostwa Polski w Ju Jitsu sportowym 12 listopad Katowice
15. 9 Mistrzostwa MMA Polska 9 grudnia Warszawa
16. Puchar Polski w Grapplingu 10 grudnia Zakręt
17. Silesia Cup 16 grudnia Gliwice
Jest to więcej niż w 2022r. Największy sukces osiągnął Dominik Sitko, który został powołany do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Grapplingu i MMA. Niestety nie udało mu się wywalczyć medalu, ale jego postawa dobrze rokuje na przyszłość. Pod koniec roku ze względów osobistych zakończyła pracę trenerską Monika Flasz.
Do tradycyjnych treningów dołożono w okresie zimowym morsowanie i saunowanie. Cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.
Dzięki uzyskanym wpływom ze składek członkowskich, 1%, funduszom z programu Klub, wsparciu OSiR oraz Klub może pochwalić się powiększeniem bazy sprzętowej dla zawodników i trenerów.
Z funduszy klubowych dofinansowano również działalność odpłatną klubu ( min, zawody i wyjazdy szkoleniowe, zakup sprzętu).
Wydany został kalendarz na 2024r.   W ciągu roku pozbawieni członkostwa zostały osoby, które nie brały żadnego udziału w życiu Klubu lub nie opłacali składek członkowskich. Na koniec 2023r Klub liczył członków .
Sytuacja finansowa Klubu jest stabilna. Koniec roku zakończono dodatnim wynikiem finansowym. Finanse pozyskiwane były głównie ze składek członkowskich, darowizn, działalności odpłatnej i dotacji do tej działalności( MKiS, UM,). Większość wydatków skupiona była na opłaceniu trenerów, sali, zakupie nowego sprzętu oraz pokrycia kosztów wyjazdów na zawody, gale i sparingi.
Nadal dużym problemem jest nieregularność opłacania składek członkowskich, szczególnie w miesiącach maj, czerwiec i lipiec. Biorąc pod uwagę zakładane cele na 2023r można śmiało uznać, że, zostały one zrealizowane w niemal 100% a jeśli chodzi o wyniki sportowe to przekroczyły zakładane cele Zarządu.
W imieniu Zarządu
Grzegorz Skibniewski – Prezes Klubu.

Grzegorz Skibniewski