Gorąca prośba o wsparcie

Jak co roku zwracamy się z prośba o wsparcie naszego Klubu 1% z Waszych podatków. Wszystkie zebrane środki w całości przeznaczamy na działalność statutową ( min. dofinansowywanie zawodów i imprez dla dzieci).

Jak to zrobić:

Podczas wypełniania Waszego PIT w rubryce: numer KRS wpiszcie 0000270261 oraz poniżej w rubryce cel szczegółowy wpiszcie MMA Bytom 1261

Grzegorz Skibniewski