Tylko 10% z nas jest zawodnikami,

reszta trenuje dla siebie.

FC BYTOM

Nasi Partnerzy